Cerb comun ( Cervus elaphus ) 

Mascul
Perioada de vânare : 01 IX - 15 XII.
Valoare trofeu : În functie de greutatea trofeului, conform tabelului de mai jos:

Greutate trofeu

Tarif (EURO)

- kg -

EURO / piesã**

Pentru fiecare 10 grame peste nivelul minim din col.1 câte…EURO

Pânã la 3,00 inclusiv*

550*

 

3,01-5,00*

550*

1,5*

Pânã la 7,00 inclusiv

1500

 

7,01-8,00

1950

7

8,01-9,00

2650

7,5

9,01-10,00

3400

10

10,01-11,00

4400

19

11,01-11,50

6300

50

Peste 11,50

8800

60

* valabil numai pentru judetele Arad, Bihor, Satu Mare si Timis.
** începând cu data de 10 octombrie a fiecãrui an, tarifele de împuscare se reduc cu 10%.

Trofeul (coarnele, craniul si maxilarul superior ), se cântãreste la 24 ore dupã fierbere si curãtire. Tariful de mai sus reprezintã contravaloarea vânãrii, iar vânãtorului i se cuvine trofeul preparat si ambalat. Pentru o piesã rãnitã si nerecuperatã , vânãtorul plãteste 800 EURO.
Tarif pentru foc gresit 150 EURO.

Femelã (ciutã) si tineret ( în vârstã de pânã la 1 an )
Perioada de vânare : 1 IX - 15 II.
Tarif pentru o piesã împuscatã : 150 EURO.
Tarif pentru o piesã rãnitã si nerecuperatã : 75 EURO.
Tarif pentru foc gresit : 30 EURO.

Tarif de organizare pentru o zi de vânãtoare/vânãtor
20 EURO.
(cuprinde si serviciul de asistentã tehnicã acordat de un specialist în vânãtoare si transportul în cadrul terenului de vânãtoare).
Preturi minime de preluare
Pretul minim pentru preluarea, la cerere, a cãrnii vânatului împuscat (piesa evisceratã, în piele si fãrã craniu) este de 2 EURO/kg, iar a pielii vânatului (crudã, proaspãt jupuitã) este de 5 EURO/kg.
Retinerea trofeelor
Trofeul al cãrui punctaj este egal sau mai mare de 250 puncte C.I.C. se retine de gestionarul fondului de vânãtoare, pentru colectia nationalã de trofee. În acest caz vânãtorul nu mai plãteste tariful de vânare calculat pentru trofeu.